לרכישת הספר צרו קשר וציינו: בתים ישראלייםrona@www.pnim.co.il