כל הפוסטים ביותם אוטולנגי

ליאת הדס

ליאת הדס חיפשה מקצוע שיאתגר אותה מבחינה אינטלקטואלית ויאפשר לה לבטא את כישרונותיה ואהבותיה. חוץ מאלה, היא גם מצאה מקצוע