כל הפוסטים בדירה בתל אביב

דירה בתל אביב

חוץ מהאתגרים הרגילים שיש בכל

הבית של נועה ורועי בבבלי

דירה ישנה ומוזנחת בבבלי שבמקור

הבית של רני ואודי בתל אביב

הדירה בת ה-70 מ"ר בכיכר

הדירה ליד כיכר המדינה

בדירה בת 70 מ"ר בתל